Category Archives: Phong thủy

Các chuyên đề và bài viết về Phong thủy

Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ

Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là sơn hình của các hướng Đông Tây Nam Bắc và màu sắc của chúng. Hướng Bắc ở đằng sau, bên trái của chúng ta là hướng chính Đông, vì hướng này thuộc Mộc cho nên màu sắc của nó là màu Xanh, vậy nên mới gọi […]