Tuổi thọ công trình xây dựng

Tuổi thọ công trình

Khái niệm

Tuổi thọ công trình là khái niệm chỉ thời gian công trình kiến trúc ở trong tình trạng chất lượng bảo đảm để sử dụng an toàn. Tuổi thọ công trình xây dựng thường được tính từ thời điểm công trình được đưa và khai thác (sau khi hoàn tất việc xây dựng hay sau một sửa đổi lớn) cho tới khi chuyển sang trạng thái giới hạn.

Tuổi thọ một công trình thường phụ thuộc vào cá yếu tố như thiết kế, vật liệu xây dựng, kỹ thuật thi công… do chủ đầu tư quyết định khi xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

Các văn bản liên quan

Theo quy định tại Mục 1.5.21 của QCVN 03:2012/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị thì tuổi thọ công trình là “khả năng của công trình xây dựng bảo đảm các tính chất cơ lý và các tính chất khác được thiết lập trong thiết kế và bảo đảm điều kiện sử dụng bình thường trong suốt thời gian khai thác vận hành”.

Tuổi thọ công trình xây dựng được xác định trên cơ sở độ bền vững của công trình quy định tại Mục 2.2.1.8 của QCVN 03:2012/BXD, cụ thể:

– Bậc I: Niên hạn sử dụng trên 100 năm

– Bậc II: Niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm.

– Bậc III: Niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm.

– Bậc IV: Niên hạn sử dụng dưới 20 năm.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 80; Điểm b, Khoản 2, Điều 85 Luật Xây dựng, Khoản 15, Điều 3 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì tuổi thọ công trình do chủ đầu tư quyết định khi xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

Thực tiễn xây dựng và chất lượng công trình

Hiện tại các công trình nhà nước hoặc các tổ chức có quy trình rò ràng, có tiêu chuẩn chất lượng cụ thể… công trình thi công có chất lượng do đó tuổi thọ công trình đảm bảo.

Riêng đối với nhà ở tư nhân, do công tác quản lý thi công có lỏng lẻo hơn, chất lượng thi công là vấn đề cần phải chú ý vì chất lượng thi công không đảm bảo tuổi thọ công trình sẽ không như mong đợi. Đáng buồn là chính những người không hiểu biết rõ ràng lại bảo vệ quan điểm cắt giảm vật tư bằng câu nói “trước giờ làm vậy có sao đâu?”

Có sao đâu? – Đúng vậy, nếu đặt thép đúng cấu tạo, xưa nay chưa từng thấy công trình nào thi công thiếu thép (thậm chí là thiếu đến 1/3 so với thiết kế) mà sập cả. Nhưng, chắc chắn một điều rằng tuổi thọ công trình sẽ giảm rất nhiều. Vật liệu có trạng thái giới hạn, ép nó làm việc nặng thì nó nhanh mỏi, vậy đó! Bạn có sẵn sàng tiết kiệm 10% để nhận được công trình có tuổi thọ ~1/2 số năm lẽ ra nó phải đạt tới? Người thông minh và hiểu biết sẽ trả lời không các bạn ạ!