Category Archives: Xây dựng

Các chuyên đề và bài viết về Xây dựng

Tuổi thọ công trình xây dựng

Tuổi thọ công trình

Khái niệm Tuổi thọ công trình là khái niệm chỉ thời gian công trình kiến trúc ở trong tình trạng chất lượng bảo đảm để sử dụng an toàn. Tuổi thọ công trình xây dựng thường được tính từ thời điểm công trình được đưa và khai thác (sau khi hoàn tất việc xây dựng […]