Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ

Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là sơn hình của các hướng Đông Tây Nam Bắc và màu sắc của chúng. Hướng Bắc ở đằng sau, bên trái của chúng ta là hướng chính Đông, vì hướng này thuộc Mộc cho nên màu sắc của nó là màu Xanh, vậy nên mới gọi dãy núi hướng đông là tả Thanh Long. Màu xanh ngày xưa chỉ là màu xanh đậm, đại khái gần giống với màu Prussian Blue ngày nay, khác với màu xanh biển và xanh lá. Nhưng màu xanh, lam, lục đều thuộc bảng màu của hướng Đông, trong phuong thủy học gọi là hệ thống hướng đông.