Độ dốc cho xe xuống tầng hầm

Tại dự thảo tiêu chuẩn “Nhà cao tầng- Tiêu chuẩn thiết kế”, do Viện Nghiên cứu Kiến trúc đang biên soạn, có quy định đối với tầng hầm dùng làm gara xe (bãi để xe) như sau: “Độ dốc của các lối ra vào tầng hầm không lớn hơn 15%”. Quy định trên được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của một số nước như:

  • Tiêu chuẩn của Liên Bang Nga- SNiP 21-02:1999 – Bãi đỗ xe tại mục 5.28 quy định: “ …. độ dốc đối với đường thẳng tối đa 18% và đối với đường cong tối đa là 13% (đối với bãi đỗ dưới tầng hầm)”;
  • Tiêu chuẩn Trung Quốc CJJ 15-1987- Bãi đỗ xe tại mục 3.10.10 quy định: “….độ dốc dọc đối với đường dốc thẳng nên nhỏ hơn 12%, độ dốc dọc đối với đường cong nên nhỏ hơn9% (đối với bãi đỗ dưới tầng hầm)”;
  • Điều luật sửa đổi bổ sung số 6655 về bãi đỗ xe của Thành phố Seoul năm 2002 tại điều 6- d) quy định : “…Các đường dốc không được lớn hơn 14% đối với đường cong và không được lớn hơn 17%đối với đường thẳng”;
  • Cơ sở dữ liệu thiết kế Neufert quy định: “Đường dốc thẳng tối đa là 1: 7 (≈14%) đối với chiều dài đường dốc 19,8m và 1:9 (≈ 11%) đối với chiều dài đường dốc lớn hơn 19,8m” và “Độ dốc của đường cong tối đa là 1: 12( ≈ 8.5%)”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *