Tag Archives: không gian

Không gian sống

Trong suốt cuộc đời của mỗi con người, ai cũng cần phải có một nơi có thể cư trú và sinh hoạt. Từ xa xưa đến nay, nơi cư trú có thể là một hang đá tự nhiên có sẵn,… cũng có thể là những mảng lá, cây gỗ, hay những viên gạch được chính […]